Hälso- och sjukvård

Zest Bemanning bemannar kommuner och sjukhus över hela landet med legitimerad personal: sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt medicinska sekreterare.

Vi hyr också ut interimschefer för äldreomsorg och hälso- och sjukvård på alla nivåer.