Hyr personal till skola och förskola

Vi är bemanningsföretaget med behöriga lärare.

Vi har alla kvalificerade yrkeskategorier som en skola behöver:

  • Lärare för undervisning
  • Specialister på pedagogik och specialpedagoger
  • Skolsköterskor, kuratorer och socionomer
  • Chefer och ledare som t ex rektorer och studierektorer

När du behöver ersätta lärare vid t ex föräldraledighet eller annan kortare eller längre frånvaro, eller förstärka resurser och pedagogisk kompetens på skolan, är Zest Bemanning ett perfekt alternativ.

Vi är bemanningsföretaget med behöriga lärare. Ring oss!

Detta får du när du hyr lärare av oss:

  • Behörig lärare med relevant erfarenhet, snabb hjälp när du behöver
  • Person med referenser och relevant bakgrundskontroll
  • Samma återkommande lärare vid varje hyrtillfälle om möjligt och önskvärt
  • Garanti, är du inte nöjd med personen kan du byta
  • Fast pris under hela hyresperioden gör det lätt att kalkylera
  • Zest Bemanning tar hela arbetsgivaransvaret, du undviker rekryteringsprocesser, och att få eventuell övertalighet av fast anställda senare.