Västra Götalands län - Landsting

Intresserad av något av nedanstående uppdrag eller för att få dagens aktuella behov för Region Västra Götaland;
kontakta Åsa på Asa.olsson@zestcare.se alternativt ring 0705-866433


Angereds Närsjukhus

Operation

Krav: operationssjuksköterska
Behov: 2/1-28/2 
Arbetstid: Dag, mån-fre


Bengtfors Vårdcentral

Behov: v.2-13
Arbetstid: Dag, mån-fredag


Bäckefors Vårdcentral

Behov: v.2-13
Arbetstid: Dag, mån-fredag


Kungälvs sjukhus

Avd Goa

Behov: 2/1-31/3
Arbetstid: NATT 

 

IVA

Behov: v 40-13 (2019)


Lidköpings Sjukhus

IVA-sjuksköterska 

Period: 1712-18-28/2-19 
Arbetstid: Heltid, dag, kväll, natt och helg.


Mellerud Vårdcentral

Behov: v.2-13
Arbetstid: Dag, mån-fredag


Närhälsan Ekmanska VC

Behov: 29/10-21/12


Närhälsan VC Hentrop Skövde 

Behov: Omgående t o m v.52

Krav: diabetessjuksköterska


NÄL Trollhättan

Avd 53 Stroke

Behov: Omgående t o m 31/12

 

Avd 55 Ortoped 

Behov: Omgående t om 17/2

 

Avd 52 GOA

Behov: Omgående t om 30/12

 

Strokeavdelningen 

Behov: 10/10-31/12 

Krav: Gärna trombolys kompetens

 

Medicin 4 

Behov: Omgående t om 21/12

 


 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Avd 133 Neuro

Behov: 1/12-28/2


Operation Mölndal 

Krav: Operations sjuksköterska

Behov: 1/ 2- 30/4

 

Operation

Krav: Anestesisjuksköterska 

Behov: 1/3-30/5


Operation 1 och 2, Östra sjukhuset

Behov: 1/12-28/2

Operation område 3 

Anestesi

Behov: Omgående t o m 11/30

Krav: Specialistutbildning inom anestesi

 

Operation 

Anestesi/Operation

Arbetsplats: Östra Området 

Behov: Omgående t o m 30/11

Arbetstider: Dag, kväll och/eller natt

Krav: Specialistutbildning inom anestesi eller operation


Skaraborgs sjukhus

Akutmottagningen, Lidköping

Behov: 1/10-28/10 

Inriktning på avdelningen Akutmottagningen i Lidköping tar emot medicinska pat dygnet runt medan inom specialiteterna kirurgi, ortopedi och urologi tas patienterna emot 07.30-21.00 alla dagar i veckan.


Avd Operation 

Operationssjuksköterskor 

Behov: v 49- v9-19 

 

Anestesisjuksköterskor 

Behov: v 49- v9-19 

Kirurgiavdelning

Behov: Omgående tom 31/12


Lungmedicin, Skövde

Behov: 1/12- 1 / 2

 

Neuro/ rehab, Skövde

Behov: 1/12-28/2


Neurologisk avd 

Behov: Omgående t o m 31/12

 

Operation 

Anestesi/Operation

Arbetsplats: Östra Området 

Behov: 1/11-30/1- 19

Arbetstider: Dag, kväll och/eller natt

Krav: Specialistutbildning inom anestesi eller operation

 


Skövde Sjukhus

Operationssjuksköterska

Period: v7-19 -2019
Arbetstid: Heltid, dag, kväll, natt och helg.


Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

 

Avd 3 Vuxenpsykiatri

Behov: Omgående t o m 31/12  

Krav: Tidigare erfarenhet från arbete inom psykiatrin

 

Dialys

Krav: Dialyssjuksköterska 
Behov: Omgående t o m 28/8
Arbetstid: dag, kväll 


Gyn-avd 

Krav: Barnmorska 

Behov: Omgående t o m 13/1-19

 

HIA 

Vårda patienter md hjärtsjukdomar tex hjärtinfarkt, kärlkramp, rytmrubbningar, hjärtsvikt mm.

Behov: Omgående till: 2019-02-28

Krav på sjuksköterskan: IVA-sjuksköterska eller sjuksköterska med vana från hjärtsjukvård och övervakning.

Journalsystem: Melior

 

IVA 

Behov: Omgående t o m 31/5 2019 

Krav: IVA-sjuksköterska

 

MAVA 

Behov: Omgående t o m 31/5
Arbetstid: dag, kväll 

 

Neurologi enheten 

Behov: 7/1-14/4 2019 

Arbetstid: Natt

 

 

Psykiatri UVA avd 1

Behov: Omgående t o m 21/12

 


 

Uddevalla sjukhus 

MÄVA

Behov: 1/1-31/1
Arbetstid: Dag, kväll, helg 

Neuro-stroke rehab 18  VPL 9+9

Krav: erfarenhet av sond 

Behov: omgående t o m 31/12


Avd 3 Vuxenpsykiatri

Behov: Omgående t o m 31/12  

Krav: Tidigare erfarenhet från arbete inom psykiatrin