Vår idé

Zest Bemanning finns för att lösa personalproblem i välfärden. Vi levererar lösningar som skapar verklig nytta hos våra uppdragsgivare. Det innebär nytta på både lång och kort sikt och det innebär att vi tillför kvalitet i allt vi gör.

Vi skapar också verklig nytta för den personal vi hyr ut. Genom att ge dem de bästa villkoren, en attraktiv utveckling samt personlig omsorg får de ett bättre arbetsliv, ökad trivsel och mindre frustration. Och gör i sin tur ett bättre arbete för våra uppdragsgivare (återigen, vi är extra glada att kunna berätta att vi utsetts till Sveriges bästa arbetsgivare 3 år i rad). Den här synen på kvalitet är en av tre viktiga egenskaper vi vill lyfta fram för att lyckas med bemanning inom välfärdssektorn. 

Specialister på välfärden. 

Våra erfarenheter kommer från den offentliga sektorn och verksamheter som handlar om omsorg om andra människor.

  • Vi vet att välfärdssektorn lever i en annan verklighet än det kommersiella näringslivet. 
  • Välfärdssektorn ska uppnå resultat som inte kan mätas i pengar. Med budgetar som är ansträngda. 
  • Välfärdssektorn har tagit på sig ansvar för andra människors liv, framtid och hälsa. Och försöker samtidigt hålla sin egen hälsa vid liv. 
  • Välfärdssektorn är ständigt granskad och har ögonen på sig. Och måste stå till svars för sina beslut inför alla oss andra. 
  • Välfärdssektorn är vår hemvist. Vi som arbetar på Zest Bemanning har gedigen erfarenhet från att själva arbeta i välfärden, i såväl skolan som i sjukvård och äldreomsorg. 
När det gäller debatten om vinster i välfärdsföretag så är vi helt öppna med vår hållning. Vi är ett privat företag som har verkat i branschen sedan 2006. De vinster vi gjort genom åren har oavkortat investerats i ny verksamhet, t ex utveckling av utbildningsprogram i etik, människosyn, bemötande och vård vid livets slut, för personal i äldreomsorgen.

Nu investerar vi i en expansion för att kunna möta skolans behov.

Behörig välutbildad personal.

Redan från början tänker vi på Zest Bemanning dra upp en tydlig gräns mellan oss och andra bemanningsföretag. 
Vi tänker bara erbjuda kvalificerad behörig personal. Det innebär att de har rätt utbildning och rätt erfarenhet för jobbet. Våra sjuksköterskor är legitimerade och har lång och bred erfarenhet och många har specialistutbildning. Våra lärare är behöriga. 
Detta innebär att vi kan hjälpa dig i situationer där det inte bara behövs bemanning utan där det krävs kvalificerad erfaren personal. 

Passion för kvalitet.

”Höj kvalitén i välfärdssektorn!”
Det är den enkla ledstjärna som Zest Bemanning arbetar efter och det handlar om att de ersättare som vi erbjuder, för korta och långa perioder, inte bara kan gå in och göra jobbet. De ska kunna gå in i vilken arbetssituation som helst och skapa kvalitet för alla inblandade: 

Kvalitet för användarna av välfärden. Naturligtvis det som vi alla tillsammans strävar efter att uppnå, en ökad kvalitet för elever och patienter, äldre/seniorer och andra som använder våra välfärdstjänster. 

Kvalitet för våra uppdragsgivare.  Som uppdragsgivare kan du känna dig trygg med att personalen från Zest Bemanning är erfaren och behörig. Du kan vara säker på att de gör det rätta jobbet och följer uppgjorda planer. Du kan meddela såväl kollegor som användare att personalsituationen är löst på absolut bästa sätt. 

Kvalitet för sitt eget liv. Vår personal får inte bara bättre anställningsvillkor. Vi drivs även av att ge dem bättre arbetsvillkor. När du hyr en lärare av oss vill vi t ex att det ska finnas en tydlig arbetsbeskrivning för uppdraget.  Vår personal har stor frihet att själv välja arbetsort och arbetstider, får tid för återhämtning, relevant vidareutbildning, tillgång till hälsovård och träning och inte minst uppskattning, faktorer som vår personal värderar högt.