Anhörigstöd

Utveckla anhörigstödet för att nå äldre men även personer under 65 år som kan behöva stöd. För att det ska lyckas måste kan fler delar av socialtjänsten involveras; individ och familjeomsorgen, socialpsykiatrin och verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. 

Vår utbildning i anhörigstöd hjälper chefer inom hela socialtjänsten att göra en behovsanalys för sin verksamhet, att utbilda vård och omsorgspersonalen med anhörigombud samt implementera anhörigstödet i verksamheterna.