Demensvård

Demensutbildningen baserar sig på de “Nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdomar”. Centralt i utbildningen är personcentrerad omvårdnad.

Utbildningens innehåll

  • Värdegrund
  • Medarbetarskap, kommunikation, samarbete och grupputveckling
  • Demenssjukdomar
  • Anhörigstöd
  • Pallitativ vård
  • Bemötande, speciellt vid BPSD